Tělo

Je vysoký 60 – 70 cm a váží 2 – 4.5 kg. Jako všichni ostatní není schopen létat, ale jeho tělo je uzpůsobeno k potápění a životu na moři. Nad očima má výrazně růžovou a neopeřenou kůži, kde jsou žlázy obklopené cévami a ty plní termoregulační funkci. Čím je vyšší teplota těla, tím větší množství krve se v nich nachází a tělíčko může být ochlazeno okolním vzduchem.

Dospělý jedinec má černý obličej, šíji a tělo. Obličej je obkroužený širokým bílým pruhem sahajícím až k hrudi. Proto je pojmenován brýlový. Křídla z vnější strany jsou černá, v dolní části jsou bílá s proměnlivými černými fleky. Na břiše má fleky o něco výraznější. Tyto skvrny jsou jedinečné jako lidský otisk prstu. Zobák má hluboce posazený (samec hlouběji než samice), černý, se světlým pruhem u špičky.
tučňák na ledu

Samci i samice jsou si dost podobní. Samice má v průměru menší zobák a celkovou hmotnost, ale v délce křídel není žádný významný rozdíl. Hlas je podobný hýkání osla.

Je vynikajícíplavec a za potravou se vydá plavat klidně i několik kilometrů. Tělo ve výkonné a odolné proti nástrahám moře i chladu. Bohužel se ještě dnes najdou rybáři, kteří je loví a používají jako návnadu při lovu žraloků.
tučňák ve vodě
Nepřátelé

I když by se mohlo zdát, že je druh ohrožen hlavně díky svému přirozenému nepříteli, lachtanovi a žralokovi, je to zase člověk, který je tím hlavním. Za posledních 20 let lidé snížili jeho výskyt o 90%. Díky ropným haváriím, a strmému nárůstu rybolovu v pobřežních vodách, který znamená úbytek potravy. Do některých tradičních míst se nastěhovali lidé a tím zamezili šanci některým koloniím na zahnízdění.
Potrava

Živí se převážně malými druhy ryb, jako jsou ančovičky a sardinky. Dokáže se potopit až do hloubky 100 m.
tučňák na molu
Hnízdění a rozmnožování
Tučňák brýlový vyvádí své mladé na písčitých nebo kamenitých plážích v tropických podmínkách. Oblíbenými místy jsou odlehlé ostrůvky nebo nepřístupné zátoky s velkými balvany.

Hnízdící kolonie můžeme najít na 24 ostrůvcích u pobřeží Afriky a dalších třech pevninských místech.

Čím víc se blížíme k jihu, tím větší kolonii zpravidla najdeme.

Na březích Lambert’s Bay se nachází turisticky známá kolonie. Leží asi 250 km od Kapského města.

Zvíře je to monogamní a koloniální. Partnerství je trvalé prakticky na celý život. Pouze v případě úmrtí jednoho, přeživší si najde nového partnera.

Ovšem získání samičky není jen tak. Samec musí nejdřív zajistit bydlení. Tedy, musí vyhrabat na dobře chráněném místě podzemní noru, kterou musí vystlat, aby pár měl pohodlí. Po dokončení nory se snaží nalákat svou vyvolenou na prohlídku. K tomu přidává hlasité tokání. Problémem bývá mnoho ženichů najednou. Nevěsty si prohlížejí jednu noru po druhé, zkusí pohodlí ve vystýlce a jdou dál. Často se nestává, že by samička zůstala hned na prvním místě.

Po odsouhlasení bydlení zatroubí tokáním a sameček se snaží co nejrychleji spářit. Tím je manželství potvrzeno.

Hnízdit mohou i dvakrát do roka. Záleží na příznivosti podmínek.