Možná jste už tento pojem někde zaslechli nebo zahlédli.  Jde o cenově zvýhodněnou cenu autodopravy osob, určenou především k lékaři, na nákupy, na úřady, pro léky, ale je možno ji využít i jako dopravu do divadel, do klubu důchodců, do knihovny, na poštu či do banky. Tato služba není ovšem pro každého.  Využívat ji mohou, jak již samotný název napovídá, hlavně lidé v důchodovém věku a dále pak invalidé nebo lidé, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.
vozidlo taxi
Je to již několik let, kdy do ulic vyjelo úplně první senior taxi a postupně jejich počet rok od roku narůstá. Zřizovatelem bývá většinou přímo město nebo obec, dále to může být Charita, Červený kříž nebo i soukromé společnosti. V současné době je jich v republice necelá stovka a další se přidávají. Některá větší města provozují už i několik takových vozidel.
Ceny za využití jsou různé. Někde se platí od kilometru, někde je stanovena cena paušální, vždy jde však o cenu výhodnější, než by byla cena skutečná. Provoz senior taxi dotují většinou samotná města nebo spolky. Pokud tuto službu provozují soukromé osoby, bývá zpravidla cena trošku vyšší, ale mnohdy i s nadstandartními službami, jako je například doprovod od domu a zpět až k domu, pomoc při nasedání a vysedání z auta, pomoc se zavazadly nebo se můžete s řidičem domluvit, aby vás vyzvedl přímo v čekárně lékaře nebo u kadeřníka.
ruce starého člověka
Lidé si tuto dopravu velmi pochvalují a zájem o ni roste. Pro mnohé starší či nemocné lidi není jízda prostředky hromadné dopravy vůbec myslitelná, stejně tak jako delší chůze a ne vždy mají to štěstí, že se blízko nich nachází někdo, kdo je ochoten je vždy odvézt, kam je potřeba. Tato služba nejednomu mnohým lidem velmi ulehčuje život.
Možná, že časem k senior taxi, přibude ještě třeba i baby taxi či hospital taxi… První vlaštovky v tomto směru již vylétly.